Algemene Voorwaarden 

 • De algemene voorwaarden hebben betrekking op verwarming-, warmwatertoestellen en mechanische ventilatie in woonhuizen.

 • Het abonnement geeft recht op 1 maal onderhoud per abonnementsjaar.

 • Abonnementen kunnen op elk moment worden afgesloten en zijn vanaf de afsluitdatum 1 jaar geldig.

 • Zonder schriftelijke opzegging en met betaling van het abonnementsgeld wordt het abonnement verlengd.

 • Mocht bij het eerste onderhoud blijken dat er sprake is van een ondeugdelijke en/of onveilige installatie of situatie, dan kunnen wij zonder verdere opgaaf van redenen het abonnement en onderhoud weigeren.

 • Bij tussentijds opzeggen van het abonnement verlenen wij geen restitutie van het abonnementsgeld.

 • Het abonnement eindigt dan op de vervaldatum van het abonnement. Het abonnementsgeld moet jaarlijks worden vooruitbetaald.

 • Voor het melden van storingen kan het algemene nummer 06 –13 34 54 90 worden gebeld. Buiten kantoortijden kunt u de voicemail inspreken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

 • Storingen ten gevolge van moedwillige beschadiging of onoordeelkundige bediening of werk dat is uitgevoerd door anderen vallen buiten het serviceabonnement.

 • Bij het onderhoudsabonnement zijn storingen en vervangen van onderdelen van de installatie zoals expansievat, radiatorkranen en kamerthermostaat niet inbegrepen.

 • Het jaarlijkse onderhoud gebeurt op een werkdag. Storingen nemen we in behandeling of verhelpen we binnen 24 uur.

 • Bij het abonnement zijn voorrijkosten en arbeidsloon inbegrepen. Niet inbegrepen bij de abonnementsprijs zijn de kosten van eventuele te vervangen onderdelen of materialen.

 • Ook reparaties die langer dan 4 uur in beslag nemen zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen.

 • De monteur doet vooraf een prijsopgave van de eventuele te vervangen onderdelen en/of materialen.

Contact

Verwarming Centrale

Warder 74 A

1473 PD Warder