Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden hebben betrekking op verwarming-, warmwatertoestellen en mechanische ventilatie in woonhuizen.

Het abonnement geeft recht op 1 maal onderhoud per abonnementsjaar. Abonnementen kunnen op elk moment worden afgesloten en zijn vanaf de afsluitdatum 1 jaar geldig. Zonder schriftelijke opzegging en met betaling van het abonnementsgeld wordt het abonnement verlengd. Mocht bij het eerste onderhoud blijken dat er sprake is van een ondeugdelijke en/of onveilige installatie of situatie, dan kunnen wij zonder verdere opgaaf van redenen het abonnement en onderhoud weigeren.
Bij tussentijds opzeggen van het abonnement verlenen wij geen restitutie van het abonnementsgeld.
Het abonnement eindigt dan op de vervaldatum van het abonnement. Het abonnementsgeld moet jaarlijks worden vooruitbetaald.

Voor het melden van storingen kan het algemene nummer 06 –13 34 54 90 worden gebeld.
Buiten kantoortijden kunt u de voicemail inspreken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Storingen ten gevolge van moedwillige beschadiging of onoordeelkundige bediening of werk dat is uitgevoerd door anderen vallen buiten het serviceabonnement.
Bij het onderhoudsabonnement zijn storingen en vervangen van onderdelen van de installatie zoals expansievat, radiatorkranen en kamerthermostaat niet inbegrepen. Het jaarlijkse onderhoud gebeurt op een werkdag. Storingen nemen we in behandeling of verhelpen we binnen 24 uur.

Bij het abonnement zijn voorrijkosten en arbeidsloon inbegrepen. Niet inbegrepen bij de abonnementsprijs zijn de kosten van eventuele te vervangen onderdelen of materialen. Ook reparaties die langer dan 4 uur in beslag nemen zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen.

De monteur doet vooraf een prijsopgave van de eventuele te vervangen onderdelen en/of materialen.

Storing? Bel 06-133 45 490