Checklist CV Ketel

Controleer de waterdruk. De drukmeter moet tussen de 1.5 en 2.0 staan. Is dit niet het geval dan (indien mogelijk) bijvullen tot de juiste druk. U kunt dit nalezen in de gebruikshandleiding van uw cv-ketel.

Controleer of de stekker van de cv-ketel in het stopcontact zit.

Controleer alle stoppen/zekeringen en de aardlekschakelaar in uw meterkast. Wellicht zijn deze uitgevallen of uitgeschakeld. Na het herstellen: de ketel resetten, opnieuw opstarten of ontsteken.

Controleer of de gaskraan geopend is. Is dit niet het geval dan de gaskraan opendraaien en uw ketel opnieuw ontsteken, opstarten of resetten.

Staat uw kamerthermostaat hoog genoeg?

Staat er ergens in huis een warmwaterkraan te druppelen? Dit kan er voor zorgen dat uw radiatoren niet warm worden.

Heeft uw ketel een display en zo ja wat voor code geeft het display aan? Knippert het display of staat het stil? Geef deze code door aan de monteur. Als het display knippert dan staat hij in storing.

Heeft uw toestel een resetknop dan kunt u het toestel resetten. Dit staat ook beschreven in uw cv-handleiding. Noteer voor het resetten de code die de ketel op het display aangeeft.

Heeft uw ketel een waakvlam en deze is uit, steek dan opnieuw uw waakvlam aan.

Heeft u bovenstaande punten gecheckt werkt uw cv-ketel niet?  Neem dan contact met ons op. 06-13345490

 

 

Storing? Bel 06-133 45 490